مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری:

دشت حر: علی گروسی مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمانشاه گفت: اجرای مطلوب سرشماری ۹۵ در هدایت صحیح سرمایه گذاری ها و توسعه روستایی تاثیر بسزایی دارد.

به گزارش دشت حر ، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اظهار داشت: اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ با هدف تهیه آمار و اطلاعات دقیق و بهنگام از ویژگی های جمعیتی و مسکن خانوارهای کشور با هدف سیاستگزاری ها و برنامه ریزی های واقع بینانه ملی؛منطقه ای و محلی؛گامی بلند به سوی اعتلا و سازندگی ایران اسلامی و ترسیم افق های روشن آینده است.

علی گروسی افزود: جمعیت،یکی از شاخص ها و متغیرهای اساسی و محوری در اولویت گذاری و تدوین اهداف؛راهبردها و سیاست های اجرایی مدیریت توسعه روستایی استان به ویژه در فعالیت ها و فرایندهای توزیع عادلانه و تخصیص بهینه منابع؛ایجاد فرصت های متناسب و هدایت صحیح سرمایه گذاری ها؛گسترش جغرافیای مدیریت محلی از طریق اخذ مجوز راه اندازی نهاد راهبر و هدایتگر دهیاری؛درجه بندی دهیاری ها و استقرار نهاد ناظر و تصمیم ساز شورا در نواحی روستایی می باشد.

گروسی با اشاره به اینکه سرشماری در فواصل زمانی مشخصی اجرا می گردد؛تاکید کرد: همکاری روستاییان شریف با ماموران سرشماری و ارائه آمار و اطلاعات صحیح و درست در ترسیم چشم اندازهای توسعه پایدار روستایی استان تاثیر بسزایی دارد.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری تصریح کرد: ساختار مدیریت محلی(بخشداران؛دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها) و ظرفیت های محلی ساکن در روستاها( معتمدان؛فرهنگیان؛ائمه جمعه و جماعت؛ورزشکاران؛بهورزان و …) در جلسات و گردهمایی ها و از طریق تریبون های مختلف نسبت به تشریح ضرورت و اهمیت اجرای سرشماری و نقش کلیدی آمار و اطلاعات دقیق در برنامه ریزی ها اقدام نمایند تا با ارتقاء فرهنگ آماری جامعه روستایی بسترهای مناسب برای اجرای مطلوب این طرح ملی در نواحی روستایی استان فراهم گردد.

این مقام مسئول در پایان خواستار بکارگیری ظرفیت های بومی و سرمایه های محلی جهت اجرای مطلوب این طرح در مناطق روستایی استان شد و بیان داشت: انتظام و انسجام بخشی و یکپارچه سازی نام آبادی ها؛احصاء تعداد آبادی های دارای سکنه و خالی از سکنه استان و ثبت دقیق تعداد خانوار و جمعیت روستاهای استان زیربنای تهیه بانک اطلاعات جامع و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت حوزه روستایی استان است.

تاریخ انتشار مطلب:۱۳۹۵/۰۶/۲۰ - ۱۵:۳۷

کانال تلگرام دشت حر کمک به کودکان سرطانی تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب