علی گروسی :

دشت حر: مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمانشاه: ترسیم چشم اندازها،اهداف و فعالیت های مدیریت توسعه روستایی استان باید با محوریت تکریم روستاییان باشد.

به گزارش دشت حر ، علی گروسی در جلسه سیاست گذاری های حوزه روستایی استان گفت: نهاد شورا و دهیاری در روستاهای استان باید تقویت گردد تا این ظرفیت های محلی در برنامه ریزی،هدایت و راهبری برنامه های توسعه پایدار روستایی موفق باشند.

گروسی بیان داشت: راهبرد دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمانشاه برای تحقق توسعه پایدار روستایی در استان،تدوین برنامه های توسعه،احصاء چالش ها و آسیب شناسی های اجرایی،بهره گیری از تمام پتانسیل های موجود و دستگاه های اجرایی مرتبط  و ساختار مدیریت محلی در سطح استان است.

وی با اشاره به مقوله آموزش مدیریت محلی در استان تاکید کرد: آموزش،اطلاع رسانی و فرهنگ سازی ابزارهای کارآمدی برای توانمندسازی علمی و عملی استعدادها و قابلیت های روستایی استان است.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اضافه کرد: آینده سازی،جهش و ایجاد تحولات عظیم فرآیند توسعه پایدار روستایی مستلزم تعمیق باورها و اعتقادات حرفه ای و هدایت آنها در جهت اعتلا  و سازندگی کشور می باشد.

نظارت مستمر بر کلیه فعالیت ها،برگزاری نشست های مشورتی برای کلیه رده های اجرایی و مدیریتی و هدفمند نمودن برنامه ها از دیگر مباحث و موضوعاتی بود که مدیریت دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری توضیحات مبسوطی در خصوص آنها ارائه کرد.

تاریخ انتشار مطلب:۱۳۹۵/۰۶/۰۴ - ۱:۱۹

کانال تلگرام دشت حر کمک به کودکان سرطانی تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب