به گزارش آوای دشـــت حُـــر ، حال که در آستانه برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم، مروری گذرا بر ۹ دوره انتخابات گذشته مجلس در کرمانشاه و شهرستان های استان خالی از لطف نیست. دوره اول انتخابات مجلس: اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ برگزار شد. در این انتخابات میزان مشارکت مردم […]

MAJ0

به گزارش آوای دشـــت حُـــر ، حال که در آستانه برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم، مروری گذرا بر ۹ دوره انتخابات گذشته مجلس در کرمانشاه و شهرستان های استان خالی از لطف نیست.

دوره اول انتخابات مجلس:

اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ برگزار شد. در این انتخابات میزان مشارکت مردم استان ۳۷٫۸ درصد بود که در بین ۹ دوره انتخابات مجلس کمترین میزان مشارکت است.

در این انتخابات ۱۳۳ دواطلب در حوزه های انتخابیه استان با هم رقابت کردند که از بین آنان با رای مردم هشت نماینده استان در خانه ملت مشخص شدند.

تعداد شرکت کنندگان در اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان کرمانشاه ۲۳۴ هزار نفر بود.

با شمارش آراء، از حوزه انتخابیه کرمانشاه سید جلیل سید زاده، حسین جعفری و ارسلان صفایی پور حائز بیشترین آراء شده و بعنوان نماینده مردم کرمانشاه به مجلس راه یافتند.

از حوزه انتخابیه پاوه و جوانرود هم ملا احمد بهرامی به مجلس راه یافت.

رای مردم، لطیف صفری را نماینده اسلام آبادغرب در اولین دوره مجلس شورای اسلامی کرد.

در حوزه سنقر و کلیایی هم محمد حسین سلیمانی زارچی بعنوان نماینده مجلس شد.

سید عباس میر مونسی نیز نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شد.

در حوزه انتخابیه قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب هم مرتضی محمودی بعنوان نماینده مردم انتخاب و به مجلس اول راه یافت.

دوره دوم انتخابات مجلس:

دومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۶۳ در حالی برگزار شد که ۶۰ داوطلب در استان کرمانشاه برای ورود به مجلس با هم رقابت می‌کردند.

آمار شرکت کنندگان در این انتخابات در استان ۳۷۲ هزار نفر و میزان مشارکت مردم استان ۵۲٫۳۶ درصد بود.

با پایان شمارش آراء این دوره از انتخابات، در حوزه انتخابیه کرمانشاه سید جلیل سید زاده، محمد اشرفی اصفهانی و ارسلان صفایی پور بالاترین آراء را کسب کرده و به مجلس راه یافتند.

در حوزه انتخابیه پاوه و جوانرود نیز عبدالرحمان رحیمی با رای مردم بعنوان نماینده مجلس انتخاب شد.

در حوزه اسلام آبادغرب هم لطیف صفری برای دومین بار به خانه ملت راه یافت.

در حوزه سنقر و کلیایی نیز مرادعلی احمدی توانست بیشترین آرا را کسب کرده و راهی مجلس شود.

همچنین در حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین محمد حصاری حائز بیشترین آرا شده و بعنوان نماینده مردم به مجلس رفت.

و در حوزه انتخابیه قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب مرتضی شیرزادی توانست در رقابت با دیگر کاندیداها بیشترین رای را بدست آورده و به مجلس ورود پیدا کند.

دوره سوم انتخابات مجلس:

کرمانشاهیان با حضور در پای صندوق های اخذ رای سومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۱۹ فروردین ۱۳۶۷، بار دیگر حمایت خود را از نظام جمهوری اسلامی ایران نشان دادند.

میزان مشارکت مردم استان در این دوره از انتخابات ۵۲٫۱۴ درصد بود.

در این دوره از انتخابات ۴۲۵ هزار نفر از مردم استان به پای صندوق‌های اخذ رای رفته و به کاندیداهای مورد نظر خود رای دادند.

با پایان شمارش آراء مشخص شد که از حوزه انتخابیه کرمانشاه سید جلیل سید زاده، محمد اشرفی اصفهانی و ارسلان صفایی پور به مجلس راه یافته‌اند.

در حوزه انتخابیه پاوه و جوانرود هم علی محمد باباخاص حائز بیشترین تعداد آراء شد و به مجلس راه یافت.

مردم اسلام آبادغرب نیز با آراء خود نعمت الله اسدی را به مجلس فرستادند.

در حوزه انتخابیه سنقروکلیایی نیز علیرضا رستمی توانست بیشترین آراء را بدست آورده و به مجلس راه یابد.

همچنین از حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین وحید احمدی بیشترین آراء را بدست آورد و نماینده مجلس شد.

در حوزه انتخابیه قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب نیز محمد حسن جهانگیری توانست با کسب بیشترین آراء مردم وارد خانه ملت شود.

دوره چهارم انتخابات مجلس:

چهارمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حالی در کرمانشاه برگزار شد که مشارکت کرمانشاهیان در این دوره از انتخابات بیش از سه دوره گذشته بود.

چهارمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۲۱ فروردین ۱۳۷۱ برگزار شد و پس از رای گیری مشخص شد ۵۹۱ هزار نفر از مردم استان کرمانشاه در این انتخابات حضور داشته اند که این حضور مشارکت ۶۳٫۲۱ درصدی آنان را ثبت کرد که در مقایسه با سه دوره گذشته انتخابات مجلس، رقم بالاتری بود.

با پایان شمارش آراء انتخابات مجلس چهارم، از بین ۱۲۵ کاندیدایی که با هم رقابت می کردند، هشت نماینده استان کرمانشاه در مجلس مشخص شدند که از حوزه انتخابیه کرمانشاه اسماعیل ططری، سید آیت الله موسوی وزمله و اختر درخشنده به مجلس راه یافتند.

راهیابی اختر درخشنده به مجلس، راهیابی اولین زن از استان کرمانشاه به مجلس بود.

از حوزه انتخابیه پاوه و جوانرود نیز سید فتح اله حسینی راهی مجلس شد.

شمارش آراء حوزه انتخابیه اسلام آباد غرب هم نشان داد که از این حوزه انتخابیه امان نریمانی به مجلس راه یافته است.

از حوزه انتخابیه سنقر و کلیایی هم براتعلی محمدی فر توانست با کسب اکثریت آرا نماینده مردم این شهرستان شود.

در حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین هم حسن سلیمانی با بیشترین رای به مجلس راه یافت.

همچنین در حوزه انتخابیه قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب علی میر کرمی بعنوان نماینده مردم این حوزه انتخابیه به مجلس چهارم رفت.

بیشترین میزان مشارکت مردم استان کرمانشاه در انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوره پنجم رقم خورد.

دوره پنجم انتخابات مجلس:

پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۸ اسفند سال ۱۳۷۴ برگزار شد. در این دوره از انتخابات ۷۴۵ هزار نفر از مردم استان به پای صندوق‌های اخذ رای رفته و به کاندیداهای مورد نظر خود رای دادند که این حضور موجب ثبت مشارکت ۷۵٫۹۲ درصدی کرمانشاهیان در این دوره از انتخابات شد که بیشترین میزان مشارکت در انتخابات برگزار شده مجلس است.

در این دوره از انتخابات ۳۰۱ کاندیدا برای بدست آوردن هشت کرسی مجلس با هم به رقابت پرداختند که در پایان آراء مردم تکلیف نمایندگان استان را مشخص کرد.

از حوزه انتخابیه کرمانشاه منوچهر بهنیا، ابراهیم عزیزی و سید مجتبی موسوی اجاق بیشترین آراء را کسب کرده و به مجلس راه یافتند.

از حوزه انتخابیه پاوه و جوانرود هم محمدرئوف قادری به مجلس پنجم رفت.

در حوزه انتخابیه اسلام آبادغرب نیز ایرج جمشیدنژاد بیشترین آرا را بدست آورد و نماینده مردم شد.

همچنین در حوزه انتخابیه سنقر و کلیایی مردم این شهرستان قدرتعلی حشمتیان را بعنوان نماینده انتخاب کردند.

از حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین هم قدرت الله نظری نیا توانست به خانه ملت راه یابد.

در حوزه انتخابیه قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب نیز مردم این حوزه انتخابیه همت بیگمرادی را بعنوان نماینده انتخاب کردند.

دوره ششم انتخابات مجلس:

ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۲۹ اسفند ۱۳۷۸ برگزار و در آن ۲۶۶ دواطلب در شش حوزه انتخابیه استان کرمانشاه با هم به رقابت پرداختند.

بیش از ۸۱۷ هزار نفر از واجدین شرایط استان در این دوره از انتخابات به پای صندوق‌های اخذ رای رفته که نتیجه آن مشارکت ۷۱٫۸۲ درصدی کرمانشاهیان در دور ششم انتخابات مجلس بود.

با پایان شمارش آرا اسماعیل ططری، عباسعلی الهیاری و سید مجتبی موسوی اجاق از حوزه انتخابیه کرمانشاه به مجلس راه یافتند.

از حوزه انتخابیه اسلام آباد غرب نیز اعظم ناصری پور به مجلس رفت که دومین زن راه یافته از استان کرمانشاه به مجلس بود.

مصطفی محمدی نیز توانست با کسب بیشترین آرا نماینده مردم پاوه و جوانرود شود.

در حوزه انتخابیه سنقر و کلیایی هم براتعلی محمدی فر توانست به مجلس راه یابد.

همچنین در حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین حسن سلیمانی بیشترین آرا را بدست آورد و به مجلس راه یافت.

در حوزه انتخابیه قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب نیز مرتضی شیرزادی توانست راهی مجلس ششم شود.

دوره هفتم انتخابات مجلس:

هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اول اسفند ۱۳۸۲ برگزار شد و ۶۸۷ هزار و ۹۸۱ نفر از مردم استان به پای صندوق‌های اخذ رای رفتند.

میزان مشارکت مردم استان در این انتخابات ۵۰٫۲۶ درصد بود و پس از شمارش آراء تکلیف هشت نماینده استان در مجلس هفتم مشخص شد.

بر اساس آرا ریخته شده به صندوق‌ها، در حوزه انتخابیه کرمانشاه عبدالرضا مصری، جهانبخش امینی و عباسعلی الهیاری حائز بیشترین آراء شده و به مجلس راه یافتند.

در حوزه انتخابیه قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب هم حشمت الله جاسمی اجاق نماینده مردم شد.

از حوزه انتخابیه پاوه و جوانرود نیز مصطفی محمدی بیشترین رای را کسب کرده و به مجلس راه یافت.

در حوزه انتخابیه سنقر و کلیایی نیز بهمن الیاسی توانست با بیشترین آرا به خانه ملت راه یابد.

مردم اسلام آباد غرب نیز با آرا خود حشمت الله فلاحت پیشه را به مجلس فرستادند.

در حوزه کنگاور، صحنه و هرسین نیز حسن سلیمانی برای دومین بار توانست بیشترین آرا مردم این حوزه انتخابیه را کسب کرده و راهی مجلس شود.

دوره هشتم انتخابات مجلس:

هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۲۴ اسفند ۱۳۸۶ برگزار شد و در این دوره از انتخابات بیش از ۶۶۴ هزار نفر از مردم استان به پای صندوق‌های اخذ رای رفتند.

برای این دوره از انتخابات ۱۴۲۳ شعبه اخذ رای شامل ۸۰۴ شعبه ثابت و ۶۱۹ شعبه سایر در نظر گرفته شده بود.

تعداد کاندیدهای استان نیز ۱۰۲ نفر شامل ۹۲ مرد و ۱۰ زن بودند که باید از میان آنان هشت تن انتخاب و به خانه ملت می‌رفتند.

با پایان شمارش آراء مشخص شد که انتخابات در دو حوزه انتخابیه استان، یعنی حوزه انتخابیه کرمانشاه و حوزه انتخابیه قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب به دور دوم کشیده شده است.

در حوزه انتخابیه کرمانشاه در دور اول انتخابات شش کاندیدا(جهانبخش امینی،محمد کرمی راد، محمدرضا شعبانی، حاجیه فکوریان، جلال صفری و بهزاد حاتم زاده) که بشترین آراء را کسب کرده بودند به دور دوم راه یافتند.

در دور دوم انتخابات که در تاریخ ششم اردیبهشت ۱۳۸۷ برگزار شد از میان این شش تن جهانبخش امینی، محمدرضا شعبانی و محمد کرمی راد حائز بیشترین آرا شده و به مجلس راه یافتند.

در حوزه انتخابیه پاوه و اورامانات سید فتح الله حسینی نماینده شد.

در حوزه انتخابیه اسلام آبادغرب حشمت الله فلاحت پیشه برای دومین بار نماینده مردم این شهرستان شد.

از حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین نیز سید جواد زمانی توانست راهی مجلس هشتم شود.

در حوزه انتخابیه سنقرو کلیایی هم محمد حسین حیدریان به ملجس راه یافت، اما بعلت بیماری در گذشت و در انتخابات میان دوره ای مجلس هشتم که ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ برگزار شد، صمد فدایی بعنوان نماینده این شهرستان انتخاب شد.

حوزه انتخابیه قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب دیگر حوزه انتخابیه استان کرمانشاه بود که در آن انتخابات به دور دوم کشیده شد.

در این حوزه انتخابیه فرهاد تجری و فتح ابله حسینی توانستند به دور دوم راه یابند که در رقابت دور دوم انتخابات فرهاد تجری توانست راهی مجلس هشتم شود.

دوره نهم انتخابات مجلس:

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ برگزار شد که مشارکت ۶۶ درصدی کرماشناهیان را به همراه داشت.

در این انتخابات بیش از ۸۷۰ هزار نفر از کرمانشاهیان پای ۱۵۰۰ شعبه اخذ رای در نظر گرفته شده رفتند و از بین ۶۴ کاندیدا هشت نماینده استان را انتخاب کردند.

در این دوره از انتخابات نیز در حوزه انتخابیه کرمانشاه کار به مرحله دوم کشیده شد. در دور اول عبدالرضا مصری و سید سعید حیدری طیب به مجلس راه یافته و رقابت بین جهانبخش امینی و محمد رزم به دور دوم کشیده شد که در دور دوم نیز محمد رزم بعنوان سومین نماینده کرمانشاه به خانه ملت راه یافت.

از حوزه انتخابیه اسلام آبادغرب و دالاهو نیز علی جلیلیان، از سنقروکلیایی محمدابراهیم محبی، از حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین وحید احمدی، از قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب فتح الله حسینی و از پاوه و اورامانات نعمت الله منوچهری به مجلس راه یافتند.

منبع:ISNA

تاریخ انتشار مطلب:۱۳۹۴/۱۲/۰۵ - ۱۱:۲۴


پربيننده ترين ها

کانال تلگرام دشت حر کمک به کودکان سرطانی تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب