به گزارش دشت حر ؛

دشت حر: نشست مشترک رسیدگی به پرونده های تخلفات صنفی در اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان ثلاث باباجانی تشکیل شد.

به گزارش دشت حر ، نشست مشترک رسیدگی به پرونده های تخلفات صنفی با حضور قاضی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان جوانرود تحت عنوان شعبه سیار،در محل اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان ثلاث باباجانی برگزار شد.

در این نشست به تعداد ۱۰ فقره پرونده تخلفات صنفی ، ۵ فقره مربوط به اداره بازرسی اصناف و نیز ۵ فقره مربوط به حوزه بازرسی و نظارت شهرستان ثلاث باباجانی،رسیدگی شد.

مهم ترین تخلفات صورت گرفته توسط واحدهای صنفی و بنگاه های تولیدی شامل تداخل صنفی،کم فروشی،عدم درج قیمت و عدم رعایت مقررات بهداشتی و سایر موارد بود که در پرونده های متشکله مورد رسیدگی قرار گرفت.

اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان ثلاث باباجانی ارزش ریالی تخلفات یاد شده را ۴۲۵۰۰۰۰۰ ریال برآورد کرده است.

تاریخ انتشار مطلب:۱۳۹۵/۰۷/۱۷ - ۱۷:۳۸


پربيننده ترين ها

کانال تلگرام دشت حر کمک به کودکان سرطانی تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب